HR Strategi

Hvad er en HR Strategi?

HR-strategien har til formål, at sikre, at virksomheden har den menneskelige kapital til rådighed som er nødvendige for at man kan nå de overordnede målsætninger.

Den beskriver hvor virksomheden personalemæssigt er på nuværende tidspunkt, hvor virksomheden er på vej hen samt hvilke ressourcer der er brug for i fremtiden. HR-strategien er således også virksomhedens køreplan for, hvordan det sikres at de personalemæssige ressourcer udvikler sig i den retning som virksomheden ønsker.

HR Strategi

 

Med en HR-strategi får du svar på hvilke HR-aktiviteter og -indsatser der skal igangsættes for at understøtte udviklingen af de personalemæssige ressourcer.

HR-strategien tydeliggør således sammenhængen mellem HR-indsatser og den ønskede udvikling på både organisations-, ledelses- og medarbejderniveau. Målet er altid, at HR-strategien understøtter virksomhedens overordnede forretningsstrategi.

Nadja Søndergaard Fuglsang

Vil du høre mere om hvordan vi kan styrke jeres HR Strategi?

Nadja Fuglsang

HR Partner og indehaver