Udvikling og Performance

Udvikling

360 grader ledermåling
Vi skræddersyer lederudvikling ved hjælp af forskellige værktøjer. Ved leder udvikling er det naturligt at starte med en 360 graders måling af afdelingen. Vi bruger et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder. Vi hjælper med at sprede lys over hvordan hvordan kolleger og ledere oplever hinandens styrker og udviklingspotentialer. Besvarelser, som håndteres anonymt, giver et godt fundament for den videre lederudvikling.

Leder- eller medarbejderudvikling
Når vi forstår os selv, forstår vi langt bedre andre og deres adfærd. Med et skræddersyet udviklingsforløb, skaber du bevidsthed om personlige drivers, motivationsfaktorer, udviklingspotentialer samt forståelse for såvel egen som andres adfærd og handlemønstre.
Vi bruger profil værktøjet e-fivefactor, som tager afsæt i IPIP ́s Five Factor Model og spørgeramme, der er udviklet af de internationalt mest respekterede forskere indenfor personlighedsteori. Five Factor er den mest anerkendte model i den forsknings- baserede personlighedspsykologi, og mere veldokumenteret end nogen anden personlighedstest på markedet.

Hvilken værdi giver et udviklingsforløb?

  • Styrker forståelse af egen og andres adfærd, der højner samarbejdet og kommunikationen

  • Skaber bedre forventningsafstemning med kolleger og medarbejdere i dagligdagen

  • Styrker medarbejderengagement ved at skabe stærkt lederskab

  • Styrker samarbejdet imellem lederne

  • Forankrer fremtidige talenter
Nadja Søndergaard Fuglsang

Vil du høre mere om hvordan vi kan styrke jeres udvikling?

Nadja Fuglsang

HR Partner og indehaver