Lederudvikling med HPTI redskabet

Før vi fortæller mere om hvad HPTI (High Potential Trait Indicator) redskabet bruges til i et lederudviklingsforløb med OPTIMUM HR, starter vi med at kigge på hvordan vi kort definerer personlighed.

Personlighed

Personlighed refererer til stabile psykologiske karakteristika, der påvirker vores tanker, følelser og adfærd. Personlighedstræk er så fundamentale, at det ikke er sandsynligt, at de ændrer sig signifikant gennem voksenlivet. 

Hvert af de personlighedstræk, som indgår i HPTI-modellen, er stabile og konsistente på tværs af et karriereforløb, men selvom trækkene er mindre variable over tid, så kan visse træk være vigtigere i forskellige karriereforløb og situationer end andre træk. 

HPTI (The High Potential Trait Indicator) måler 6 vigtige personlighedstræk, som har indflydelse på arbejdspræstationerne med særligt fokus på ledelsesroller. Derfor giver HPTI dig vigtige indikationer på, hvilke arbejdsstile, der ofte anvendes for at nå frem til at kunne udfylde ledelsesroller effektivt. 

De 6 stærke lederegenskaber

 • Samvittighedsfuldhed
 • Emotionel robusthed/resiliens
 • Åbenhed overfor nyt
 • Risikovillighed
 • Håndtering af kompleksitet
 • Konkurrencemindedhed

Lederudvikling med OPTIMUM HR

De træk, som HPTI-testen beskriver, er vigtige i ledelse, men ikke de eneste faktorer, der udgør effektivitet i ledelsesroller. Følgende faktorer er eksempler på faktorer, som også spiller en rolle. 

 • Værdier
 • Evner
 • Motivation
 • Viden 
 • Færdigheder

Jo mere du er bevidst om dine styrker og udviklingsbehov inden for alle disse områder, jo mere sandsynligt er det, at du vil kunne matche nuværende og fremtidige krav. Effektive ledere arbejder kontinuerligt med at træne, hvordan de kan opnå mere ledelsesmæssig gennemslagskraft i forskellige situationer – altså udøve situationsbestemt lederskab. 

Et lederudviklingsforløb med OPTIMUM HR kan ses som at hyre en personlig træner når du gerne vil i form. Vi tester for de udviklingspunkter der er, sætter en handlingsplan op, og træner de kompetencer der gør, at du kan blive endnu dygtigere og endnu mere fokuseret og levere endnu bedre resultater.

Kontakt os idag og hør om muligheden for et lederudviklingsforløb for dig selv eller dine ledere.

/ Nadja Fuglsang